digital kaffekopp Hva tror vi på? – Accelat
Titt over skulderen vår : Facebook | Instagram | Linkedin
DU FINNER OSS PÅ (59.736360,10.765390) – KOM INNOM FOR EN KOPP KAFFE
1.
+

 
Hva tror vi på?

I Accelat skal det være kult å være annerledes, vi skal dyrke det å bryte med normen, på en litt gal måte skal vi være et mangfold av både «blueprint» bakgrunner, som ikke ønsker å jobbe for «the man», og kreative mesterhjerner med øye for detaljer framfor de store linjene.

Accelat skal være en endringsleder i en endringsmanglende bransje. Mange forbinder teknologi som synonymt med endring, men selve konsulentbransjen og de tilhørende bransjemekanismene er bygget
på gamle plantegninger, med kategoriseringer og merkelapper som i tråd med økende teknologisk utvikling begynner å bli vasket ut.

Accelat sitt løfte overfor kundene, ansatte og samarbeidspartnere, er derfor å hele tiden utfordre – ikke bare de etablerte rammene for hva konsulentvirksomhet innebærer – men også konkurrerende virksomheters syn på hvilke forventninger menneskene som skaper verdiene hos kundene skal og bør ha til arbeidsplassen.

I Accelat mener vi at IT er et kreativt fag, og for oss har de som sier noe annet misforstått. En slik holdning fordrer videre at det tilrettelegges for et kreativt og tverrfaglig fagmiljø hvor trivsel, ulikheter og stammekultur dyrkes. Vi skal til enhver tid heie fram hverandre, og vi skal alltid ha en fleksibel og «serving mindset» overfor kundene våre. Dette betyr ikke at vi skal legge oss på rygg, for vi kjenner vår egen verdi, og det vil vi kundene våre også skal være klar over.