Titt over skulderen vår : Facebook | Instagram | Linkedin
DU FINNER OSS PÅ (59.736360,10.765390) – KOM INNOM FOR EN KOPP KAFFE
2.
+

 
Historie.

Accelat AS er et nyetablert konsulentselskap med fokus på å akselerere digitaliseringsløp hos kundene, slik at de kan fokusere på det som er viktig, nemlig egen kjernevirksomhet!

Navnet Accelat stammer fra engelsk «to accelerate @ something», og representerer vårt verdiforslag både overfor medarbeidere, kunder og overfor bransjen i sin helhet. Som datterselskap av UBConnect AS, en av Norges største leverandører innen infrastruktur til of entlig og privat sektor, er Accelat unikt posisjonert for videre vekst.

I Accelat mener vi at tech og kreativitet går hånd i hånd, og for oss har de som mener noe annet misfor-stått. En slik holdning fordrer videre at det tilrettelegges for et tverrfaglig miljø hvor det å bygge annerle-deskultur ansees som selve fundamentet for å skape trivsel og tilhørighet.

Accelat skal videre være en endringsleder i en endringsmanglende bransje. Vårt løfte til kundene, ansatte og samarbeidspartnere, er derfor å hele tiden utfordre – både de etablerte rammene for hva konsulent-virksomhet innebærer –, og konkurrerende virksomheters syn på hvilke forventninger menneskene som skaper verdiene skal, og bør ha til arbeidsplassen.

Accelat leverer enkeltressurser og teams på korte og lengre oppdrag innen fagområder som systemutvik-ling og arkitektur, test- og testledelse, UX/UI design, til infrastruktur, sikkerhet, drift og forvaltning.

Med tre klart defi nerte tjenesteområder, herunder;
  • Accelat Academy
  • Accelat Professionals
  • Accelat NOW!

Akselerer vi ikke bare det vi har valgt å kalle konsulentreisen, men også kundereisen fra ende-til-annen.