Et annerledess
kompetansehus
bygget på


Titt over skulderen vår : Facebook | Instagram | Linkedin
Scroll ned
 

01 Tjenester.

Accelat Academy

Accelat Academy er vår talentinkubator, eller astronautskole om du vil. Academy utgjør selve sjela i Accelat, vår start-up-mentalitet, og markedsutfordrende verdiforslag som sikter på å imøtekomme det voksende gapet imellom junior-, og senior utviklerkompetanse.

Les Mer

Accelat Professionals

Accelat Professionals er våre unge-lovende, men samtidig erfarne ledestjerner som utgjør ansiktet utad for den sterke ressurskapasiteten i Accelat. Disse har vært på
månen og vet hva som kreves for å levere de beste løsningene i skjæringspunktet mennesker – prosess – teknologi, både på kryss og tvers av prosjektorganisasjoner.

Les Mer

Accelat NOW!

Kort og enkelt forklart handler Accelat NOW! om å matche riktig kompetanse, til riktig behov, akkurat nå! Svært ofte beinner man seg i en situasjon der det er helt
nødvendig å hente inn erfaren prosjektadministrativ, eller teknisk kompetanse fra utsiden for få fart på gjennomføring av forretningskritiske digitaliseringsløp.

Les Mer
Book en digital kaffekopp
 

02 Historie.

Accelat AS er et nyetablert konsulentselskap med fokus på å akselerere digitali-seringsløp hos kundene, slik at de kan fokusere på det som er viktig, nemlig egen kjernevirksomhet!

Navnet Accelat stammer fra engelsk «to accelerate @ something», og representerer vårt verdiforslag både overfor medarbeidere, kunder og overfor bransjen i sin hel-het. Somdatterselskap av UBConnect AS, en av Norges største leverandører innen infrastruktur til ofentlig og privat sektor, er Accelat unikt posisjonert for videre vekst.

Les Mer
Book en digital kaffekopp
 

03 Miljø.

I Accelat skal det være kult å være annerledes, vi skal dyrke det å bryte med nor-men, på en litt gal måte skal vi være et mangfold av både «blueprint» bakgrunner, som ikke ønsker å jobbe for «the man», og kreative mesterhjerner med øye for de-taljer framfor de store linjene.

Accelat skal være en endringsleder i en endringsmanglende bransje. Mange for-binder teknologi som synonymt med endring, men selve konsulentbransjen og de tilhørende bransjemekanismene er bygget på gamle plantegninger, med kategorise-ringer og merkelapper som i tråd med økende teknologisk utvikling begynner å bli vasket ut.

Accelat sitt løfte overfor kundene, ansatte og samarbeidspartnere, er derfor å hele tiden utfordre – ikke bare de etablerte rammene for hva konsulentvirksomhet inne-bærer – men også konkurrerende virksomheters syn på hvilke forventninger men-neskene som skaper verdiene hos kundene skal og bør ha til arbeidsplassen.

Les Mer
 

04Kunder & referanser.